Hulp bij GGZ Den Haag

      No Comments on Hulp bij GGZ Den Haag

4 op de 10 Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met psychische problemen, hartstikke vervelend natuurlijk. Het kan vaak voorkomende bij mensen die het al moeilijk hebben of als er iets dramatisch in je leven gebeurt wat je niet goed kan verwerken. Natuurlijk zijn er nog veel meer redenen waarom iemand psychische problemen kan krijgen. Dit is dan ook een goede reden om eens een bezoekje te brengen aan het GGZ Den Haag. GGZ staat natuurlijk voor geestelijke gezondheidszorg. De overheid wilt dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. 

Huisartsenzorg en POH GGZ

Bij problemen met een psychische aard is de huisarts natuurlijk het eerste aanspreekpunt. Hij of zij zal met je in gesprek gaan over de vorm en uiteraard de ernst van jouw psychische klachten. Vervolgens kan de huisarts in samenwerking met de Praktijkondersteuner Huisarts GGZ, GGZ Den Haag, hulp bieden bij lichtere psychische problemen. 

Daarnaast kan de arts zelf-zorgmodules, medicijnen, psycho-educatie en e-health voorschrijven. E-health is een internetbehandeling, hartstikke handig tijdens corona. als dit niet voldoende is of niet voldoende blijkt te zijn, kan de huisarts jou natuurlijk doorverwijzen naar de basis of gespecialiseerde GGZ Den Haag. Al zal dit waarschijnlijk een stuk minder vaak voorkomen. Bij zo een doorverwijzing zijn natuurlijk een aantal objectieve criteria belangrijk. Zoals bijvoorbeelde DSM stoornis, Ernst problematiek, Risico, Complexiteit en Beloop klachten. 

Forensische GGZ

De forensische GGZ is natuurlijk bedoeld voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd, of daarvan verdacht worden. Dit is wanneer de oorzaak van het delict volledig of gedeeltelijk het gevolg is geweest van een psychische aandoening. In de forensische GGZ gaat zorg en behandeling samen met de bescherming van de samenleving. Wanneer je op zoek bent naar GGZ Den Haag kun je er van uitgaan dat dit niets met forensische GGZ te maken zal hebben. Toch is het leuk om hier wat meer over te weten te komen.

Via de rechter hebben personen het recht om op behandeling en gesloten verblijf in een daarvoor bestemde kliniek of TBS instelling te worden geplaatst. Bekostiging en organisatie van de forensische GGZ vindt plaats via de regels van Wet Forensische zorg. Hiervoor is het ministerie van Justitie en Veiligheid natuurlijk verantwoordelijk. Wil je meer weten over de geestelijke gezondheidszorg? Dan raad ik je aan om even op de website te kijken van Celine maatschappelijke zorg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *